FAQ

Kto może nabyć środek transportu za pośrednictwem Carsfromusa.eu?

Bez względu na to, czy jesteś indywidualnym nabywcą, handlowcem samochodowym czy przedstawicielem biznesu samochodowego – pracujemy ze wszystkimi klientami. Pomagamy w wyborze i organizujemy transport zarówno dla prywatnych użytkowników, jak też dla osób, które kupują dziesiątki pojazdów w celu ich dalszej sprzedaży.

Po co przy zakupie pojazdu w USA jest potrzebny zastaw?

Zastaw jest gwarancją, że nabywca rzeczywiście ma zamiar nabyć środek transportu. Jest to gwarancja ważna podczas aukcji. Zastaw nie podlega zwrotowi, jeśli po wygranej na aukcji należność za pojazd nie zostanie uregulowana w ciągu 2 dni kalendarzowych bądź w ciągu 5 dni kalendarzowych. W takiej sytuacji należy dodatkowo zapłacić karę za niewywiązanie się z zobowiązania.

Co się stanie, jeśli nie zdążę na czas przelać należności w razie wygranej na aukcji?

Po wygranej na aukcji przelew powinien nastąpić w ciągu 2 dni kalendarzowych. Zwłoka skutkuje naliczeniem kary w wysokości 50 USD. Jeśli przelew nie nastąpi w ciągu 3 dni kalendarzowych, będzie naliczana opłata za przechowywanie w wysokości 20 USD za dzień zwłoki. Nieuregulowaną na czas należność, karę i opłatę za przechowywanie należy uiścić w ciągu 5 dni kalendarzowych, w przeciwnym wypadku środek transportu zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż na aukcji, a Ty stracisz zastaw.

Czy mogę równocześnie brać udział w kilku aukcjach? Na jakich warunkach?

Na życzenie Klienta umożliwiamy mu udział w niezliczonej ilości aukcji równocześnie. Warunki udziału w nich są identyczne, jak przy udziale w jednej aukcji: wybierasz środki transportu, zawiadamiasz nas, a my przygotujemy umowę, rejestrujemy się do udziału w aukcji, uiszczamy 10% (co najmniej 500 USD) maksymalnej kwoty przeznaczonej na zakup każdego pojazdu, w którego aukcji bierzesz udział. Udział równocześnie w kilku aukcjach jest sposobem wygodnym, jeśli chcesz nabyć kilka pojazdów, ale jeśli szukasz tylko jednego, należy pamiętać, że w razie wygranej na aukcji i nieprzelania należności zastaw nie podlega zwrotowi.

W jaki sposób mogę śledzić poruszanie się mojego pojazdu?

Tuż po tym, gdy środek transportu zostanie załadowany do kontenera, pocztą elektroniczną wyślemy kod umożliwiający śledzenie obiektu. Śledzić swój środek transportu będzie można przez całą jego podróż.

W jaki sposób mój pojazd może być dostarczony?

Różne środki transportu i samochody są z USA przewożone sposobem RO-RO bądź w kontenerach. Szczegółowe informacje są dostępne w rubryce „Transport”.

Co oznacza transport morski RO-RO?

Jest to przewóz towarów drogą morską, kiedy istnieje możliwość wjazdu towaru na pokład statku. RO-RO jest inaczej nazywany szybkim przewozem, ale nadaje się wyłącznie do transportu pojazdów bez uszkodzonego szkła czy nadwozia. RO-RO należy rozumieć jako Roll-on Roll-off.

Ile samochodów można zmieścić w standardowym kontenerze o wielkości 40 stóp?

Najczęściej w kontenerze mieszczą się 3 samochody terenowe bądź minivany średniej wielkości lub 4 mniejsze pojazdy, np. Honda Civic czy Toyota Corolla.

Co oznacza transportowanie w kontenerze?

Twój samochód zostanie załadowany do kontenera o rozmiarach 20 bądź 40 stóp. Kontener ten zostanie załadowany na statek i będzie transportowany do przewidzianego portu. Jest to popularny sposób transportowania, bardzo często używany do importowania pojazdów do Europy z USA, Kanady i innych państw za Oceanem Atlantyckim.